Bijlagen

Reserves en voorzieningen

Tabel Overzicht reserves 2021-2025

Overzicht reserves 2021-2025

Begroting

Vermeerde-
ringen

Verminde-
ringen

Begroting

Vermeerde-
ringen

Verminde-
ringen

Begroting

Vermeerde-
ringen

Verminde-
ringen

Begroting

Vermeerde-
ringen

Verminde-
ringen

Begroting

per 31 december

2021

2022

2022

2022

2023

2023

2023

2024

2024

2024

2025

2025

2025

Algemene reserves

Concernreserve

16.138

0

-142

15.996

0

-49

15.947

0

-49

15.897

0

-49

15.848

Reserve weerstandsvermogen

4.000

0

0

4.000

0

0

4.000

0

0

4.000

0

0

4.000

Totaal algemene reserves

20.138

0

-142

19.996

0

-49

19.947

0

-49

19.897

0

-49

19.848

Bestemmingreserves

Best.res. bovenwijkse voorzieningen

245

0

0

245

0

0

245

0

0

245

0

0

245

Best.res. Volkshuisvesting

499

0

0

499

0

0

499

0

0

499

0

0

499

Best.res. egalisatieres.sociaal domein

1.993

0

-261

1.732

0

-332

1.400

0

-138

1.262

0

0

1.262

Best.res. regionale investeringen

1.578

0

-572

1.005

0

-378

627

0

-378

249

0

0

249

Best.res. duurzaamheid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Best.res. Gemeentewerf

805

0

0

805

0

0

805

0

0

805

0

0

805

Best.res. rekenkamercommissie WVO

68

0

0

68

0

0

68

0

0

68

0

0

68

Best.reserve monumenten

290

0

0

290

0

0

290

0

0

290

0

0

290

Best.res. kapitaallasten (Hoofdrekening)

3.384

20

-219

3.185

20

-219

2.986

20

-219

2.787

20

-219

2.588

BR Accommodaties gemeentelijk personeel

142

0

0

142

0

0

142

0

0

142

0

0

142

BR Reorganisatie

425

0

-425

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BR egalisatiereserve omgevingsvergunning

585

0

0

585

0

0

585

0

0

585

0

0

585

BR invoering Omgevingswet

255

0

0

255

0

0

255

0

0

255

0

0

255

BR Maatschappelijke agenda

160

0

-40

120

0

-40

80

0

0

80

0

0

80

BR Klimaatgelden

37

0

0

37

0

0

37

0

0

37

0

0

37

BR Brede adviesraad

19

0

0

19

0

0

19

0

0

19

0

0

19

BR Exploitatiebijdrage zwembad

882

0

-100

782

0

-100

682

0

-100

582

0

-100

482

Totaal bestemmingreserves

11.366

20

-1.618

9.768

20

-1.069

8.719

20

-835

7.904

20

-319

7.605

Totaal reserves

31.504

20

-1.760

29.765

20

-1.119

28.666

20

-885

27.801

20

-369

27.453

Bedragen x € 1.000

Overzicht voorzieningen 2021-2025

Begroting

Vermeerde-
ringen

Verminde-
ringen

Begroting

Vermeerde-
ringen

Verminde-
ringen

Begroting

Vermeerde-
ringen

Verminde-
ringen

Begroting

Vermeerde-
ringen

Verminde-
ringen

Begroting

per 31 december

2021

2022

2022

2022

2023

2023

2023

2024

2024

2024

2025

2025

2025

Voorzieningen verplichtingen, verliezen

Voorz. pensioenen & wachtgelden bestuur

2.250

127

-101

2.276

127

2.312

2.312

127

-90

2.349

127

-90

2.385

Voorz. spaarcontracten

40

0

0

40

0

40

40

0

0

40

0

0

40

Voorz. beeldenplan

27

0

0

27

0

27

27

0

0

27

0

0

27

Voorz. parkeergarage Rabobank Deltaplein

3.251

0

0

3.251

0

3.251

3.251

0

0

3.251

0

0

3.251

Totaal voorzieningen

voor verplichtingen, verliezen

5.568

127

-101

5.594

127

5.630

5.630

127

-90

5.666

127

-90

5.703

Voorzieningen voor risico's

Voorz. Vd Hoevenpark stimul.subs. woning

19

0

0

19

0

0

19

0

0

19

0

0

19

Totaal voorzieningen

voor risico's

19

0

0

19

0

0

19

0

0

19

0

0

19

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

Voorziening openbare verlichting

285

120

-82

323

120

-69

374

120

-22

472

120

-35

557

Voorziening baggerwerkzaamheden

40

11

0

51

11

0

61

11

0

72

11

0

83

Voorziening speelplaatsen

481

173

-194

460

173

-329

304

173

-98

379

173

-196

356

Voorziening buitenonderhoud schoolgeb.

232

0

0

232

0

0

232

0

0

232

0

0

232

Voorziening onderhoud wegen

1.482

853

-940

1.395

853

-550

1.698

853

-600

1.951

853

-600

2.204

Voorziening onderhoud VRI

229

69

-82

216

69

-66

219

69

-52

236

69

-155

150

Voorziening onderhoud bruggen

87

55

-70

71

55

-70

56

55

-70

40

55

-70

25

Voorziening onderhoud zwembad

920

0

-389

532

0

-177

355

0

-118

236

0

-110

126

Voorziening planmatig onderhoud vastgoed

184

316

-254

246

316

-419

143

316

-432

27

316

0

343

Totaal

onderhoudsegalisatievoorzieningen

3.941

1.596

-2.011

3.527

1.596

-1.680

3.443

1.596

-1.392

3.647

1.596

-1.166

4.077

Voorziening toek.verv.inv.heffing

Voorziening riolering

2.536

0

0

2.536

0

0

2.536

0

0

2.536

0

0

2.536

Voorziening afvalstoffenheffing

474

0

-91

383

0

-91

292

0

-92

200

0

-92

108

Totaal

voorziening toek.verv.inv.heffing

3.010

0

-91

2.919

0

-91

2.828

0

-92

2.736

0

-92

2.644

Totaal Voorzieningen

12.537

1.723

-2.202

12.058

1.723

-1.861

11.920

1.723

-1.575

12.067

1.723

-1.348

12.442

Bedragen x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 10/18/2021 16:17:17 met de export van 10/13/2021 11:11:31