Programma's

P6 Sociaal Domein

P6 Sociaal Domein

Wat willen we bereiken ?

Inwoners zijn zelfredzaam en kunnen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven houden;

Inwoners groeien gezond en veilig op en kunnen zich maximaal ontwikkelen;

Voorschoten is veilig en er is sociale cohesie;

Er is een duurzaam systeem voor zorg en ondersteuning. De ondersteuning vindt dicht bij huis plaats;

Inwoners die hulp nodig hebben, krijgen de juiste ondersteuning op tijd.

Wat gaan we daarvoor doen ?                                                              

x € 1.000
Lasten € 21.958.339
Baten € -5.467.555
Saldo € 16.490.784
Deze pagina is gebouwd op 10/18/2021 16:17:17 met de export van 10/13/2021 11:11:31