Bijlagen

Investeringen

 
Tabel Investeringsplanning 2022-2025

Investeringsplanning 2022 - 2025

Omschrijving investering

2022

2023

2024

2025

Investeringen in Bruggen

389.000

560.000

75.000

325.000

Investering spoortunnel Horst en Voordelaan

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Investeringen wegen

300.000

550.000

600.000

660.000

Tractie

48.000

144.000

0

46.000

Koninklijke Marinelaan / gemeentewerf

0

2.800.000

0

0

IHP 

0

1.500.000

0

0

Totaal Investeringen onderdeel van investeringsplafond

  737.000

5.554.000

  675.000

    1.031.000

Integraal waterketenplan (IWKP)

1.930.000

3.230.500

4.726.000

572.000

Waterbouwkundige kunstwerken (IWKP)

150.000

150.000

150.000

150.000

Tractie binnen gesloten systeem

238.000

0

0

20.000

 Totaal Investeringen gesloten systeem

 2.318.000

3.380.500

4.876.000

742.000

Totaal Investeringen 

 3.055.000

8.934.500

5.551.000

1.773.000

Investeringsplafond
In iedere begroting en de meerjarenramingen wordt de omvang van de afschrijvingslasten berekend en opgenomen. De gevolgen van investeringen sorteren met name op de langere termijn hun effect. Het sinds 2014 ingestelde investeringsplafond beoogt de afschrijvingslasten te maximeren om de lasten voor de exploitatie op een aanvaardbaar niveau te houden. Het maximale bedrag wat beschikbaar is aan afschrijvingslasten voor nieuwe investeringen is jaarlijks € 100.000.

Afbakening

De investeringen ten laste van de zogenaamde “gesloten exploitaties” (Riool en afval) blijven buiten beschouwing voor het investeringsplafond.

Tabel Afschrijvingslasten investeringsplafond

Afschrijvingslasten investeringsplan onderdeel investeringsplafond

Investeringen

2022

2023

2024

2025

Investeringen bruggen

11.563

21.288

35.288

37.163

Investeringen wegen

10.000

17.500

31.250

46.250

Gemeentewerf

112.000

112.000

112.000

IHP

37.500

37.500

37.500

Tractie

27.000

31.800

46.200

16.200

Totale afschrijvingslasten investeringsplan
2022-2025

48.563

70.588

262.238

279.113

Investeringsplafond 2022-2025*

100.000

200.000

300.000

400.000

Ruimte binnen investeringsplafond

51.437

129.412

37.762

120.887

Deze pagina is gebouwd op 10/18/2021 16:17:17 met de export van 10/13/2021 11:11:31