Programma's

P4 Onderwijs

P4 Onderwijs

Wat willen we bereiken ?

Al onze inwoners hebben de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen. Daarom is het noodzakelijk dat alle kinderen goed onderwijs krijgen;

Het is belangrijk dat in Voorschoten goede en adequate onderwijshuisvesting is;

We willen sociale achterstanden en taalachterstanden voorkomen;

We willen schooluitval en schoolverzuim voorkomen.

Wat gaan we daarvoor doen ?                                                              

x € 1.000
Lasten € 1.861.560
Baten € -301.546
Saldo € 1.560.014
Deze pagina is gebouwd op 10/18/2021 16:17:17 met de export van 10/13/2021 11:11:31