Programma's

P2 Verkeer en vervoer

P2 Verkeer en vervoer

Wat willen we bereiken ?

Een goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid van Voorschoten voor alle modaliteiten, met extra aandacht voor de zwakke verkeersdeelnemers (fietsers, voetgangers, mensen met een beperking, schoolgaande kinderen, etc.)

Wat gaan we daarvoor doen ?                                                              

x € 1.000
Lasten € 3.229.898
Baten € -124.773
Saldo € 3.105.125
Deze pagina is gebouwd op 10/18/2021 16:17:17 met de export van 10/13/2021 11:11:31