Programma's

P7 Volksgezondheid en milieu

P7 Volksgezondheid en milieu

Wat willen we bereiken ?

Inwoners zijn zich bewust van hun gezondheid en de effecten van een gezonde leefstijl

Vermindering van de hoeveelheid restafval

Een duurzame leefomgeving en versterking van de milieukwaliteiten van de leefomgeving;

Voorschoten creëert een gezonde leefomgeving voor haar inwoners.

Wat gaan we daarvoor doen ?                                                              

x € 1.000
Lasten € 7.434.860
Baten € -7.340.357
Saldo € 94.503
Deze pagina is gebouwd op 10/18/2021 16:17:17 met de export van 10/13/2021 11:11:31